اندکی غرور آدمی....

 

چهارشنبه ها همیشه روز برترم بودند در هفته.

هنوز دوستشان دارم . برای من قلب روزها 4 شنبه است.

حتی اگر آنقدر نفس گیر شوند که هوس خیابان گردی کنم.

پ.ن: هنوز عارفه چیزهایی می نویسد که در جلسه ی رسمی سرکار هم که می خوانم بغضم می گیرد و اشک در چشمانم حلقه می زند. عارفه.....

پ.ن: دل تنگی چیز غریبی ست آدم دل تنگ که می شود نباید یاد کسی بیفتد. چون دل تنگی مسری است و اگر موقع دل تنگی یاد کسی بیفتی او هم دلتنگ میشود.......

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
لعیا اعتمادسعید

دلتنگی ای که آدم رو به یاد هم بندازه خوبه چیز بدی نیست.بهتره بذاریم گاهی دلمون بگیره