گفت غلط است این هدف،ولی...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شنید: چرا؟

گفت :جواب نمی دهد.

شنید:تا حالا که جواب داده.

گفت: خدمت به خلق چه؟

شنید : حالا من این کار را نکنم و بقیه بکنند. تازه این مال بعدهاست.

 

گفت

 

شنید

 

گفت

 

شنید

.

.

.

 

گفت : به خدا توکل کن.

احساس کرد که بی معنا تر از این حرف برایش الان نیست.

گفت خودش کمک می کند.

صدای پوزخندی آرام را شنید.

فکر کرد این پوزخند یعنی بی فایده بودن تمام اینگفت ها و شنید ها! فهمید عمیق تر از اینهاست این چاه کنده شده!

/ 8 نظر / 5 بازدید
جیـــــــــمز

صبحگاهي در آن روزهاي تماشا // كوچ بازيچه ها را// زير شمشادهاي جنوبي شنيدم.// بعد، در زير گرما// مشتم از كاهش حجم انگور پر شد.// بعد، بيماري آب در حوض هاي قديمي // فكرهاي مرا تا ملامت كشانيد.// بعد ها، در تب حصبه دستم به ابعاد پنهان گل ها رسيد.// گرته دلپذير تغافل // روي شن هاي محسوس خاوش مي شد.// ................

گیتار و شعر

سلام!اين شخصيت کيه؟به کجا رسيدی...؟از کم سعادتيمونه که شما سر نمی زنی!!

saghi

گاهی اينجوری ميشه.

samane

سلام... منم آپ کردم البته نه به قشنگی مال تو.

mohajer

سلام ! برای باز کردن قفل دل و دهان اکثر آدم های اين دنيا راه چاره دارم جز تو .... فکر کنم همه اش برای اينه که هر دومون هم اندازه تخس و مغروريم .. نظرت چيه ؟ باز از اين که گاه گاهی سراغی ازم ميگيری خوشحالم .... ملاقات درهم و شلوغ امروز هم چسبيد ..... يا حق !

باران

نمی دانم چه شد که امروز يک هو و بی هوا هوای تو کردم... دلتنگ خنده هایت...

عینکیبه مهاجر

با کدامین کلمه طفل لب بسته ی دل تنگیها پرده ی سخت سکوت ابدی پاره کند؟

گیتار و شعر

سلام!هنوز کم سعادتيه ما ادامه داره...!رسم قديم به بازهم فراموش می شه...!