خدای همیشه من

خدای همیشه من

رد مرداد از شانه هایم گذشت و شهریور ارمغان عیدت را نوید داد. 

چیزی نمانده که غوطه ور شوم در میم اول مهر تا دال آخر اسفند!

قسم به تو 

اگر لحظه ای به دوام اشک شک کرده باشم حتی در بلا

که بلا برای نزدیکی ست 

ولی صبر می کنم تا روزی که کسی تو را از من سوال کند که کیست پروردگار تو؟!

/ 0 نظر / 16 بازدید