Google Buzz to close

برای من بازز جز خواندن و لذت بردن از اشتراک ها و ذوق ها و حتی گاهی هم دردی با دردها فایده ای دیگر هم داشت.

گاهی لازم نبود چیزی بگویم. اشتراکات افراد را ایمیل می زدم برای کسی که حرفم را شاید در قالبی دیگر نمی توانستم به او بگویم!

حیف می شود. 

دوستش داشتم بیشتر برای کابردی که برای خودم داشت.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید