کتاب و فیلم های دوست داشتنی دورم

برای من که دو تفریح عمده ام کتاب و فیلم بوده، تابستان به بدترین وجه ممکن گذشت! کلاسهایی که تا نیمه مرداد طول کشید و رفع اشکالش هنوز ادامه دارد و امتحاناتی که تا مهر هم برقرارند، مهلت تفریحم را گرفتند. از اینکه ۵٠٠ صفحه کتاب را یک ماهه هم نخوانده ام و روی هم ده فیلم هم ندیده ام و دو هفته دیگر شروع ترم جدید است، حس نفرت انگیزی دارم. ولی باز هم بعد از ۵ صفحه کتاب متفرقه خواندن، حس میکنم شاید اگر درسم را بخوانم استفاده بهتری از وقت برده ام! درس و کار لعنتی ، این روزها مزه دست کشیدن به صفحات کتاب را از من گرفته اند! و کاری کرده اند که همین یکی دو کتاب تابستانه را پی دی اف کنم و روی گوشی ام به امید خواندن بین بدو بدوهای روزانه ی کاری و دانشگاهی، همه جا همراهم ببرم!

/ 0 نظر / 91 بازدید