آخرین روزهای سرمای دوست داشتنی

برعکس خیلی ها که دلشان به حال روزهای آخر زمستان می سوزد که اتفاقا این چند سال سرما را به رخ می کشند، من بیشتر دلم برای زمستان نرفته ی امسال و زمستان نیامده سال بعد تنگ می شود این دم آخر!

 

داشتم فکر می کردم این چند روز آخرین روزهایی ست که کاپشن و ژاکت می پوشیم! آخرین روزهایی که شال گردن می اندازیم!

من عاشق زمستانم! 

/ 0 نظر / 12 بازدید