صداهای جاودانه

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو دانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

خیام

(با صدای علیرضا قربانی و درصاف حمدانی^.فرانسه.نیس. دو روز قبل)

^ خواننده زن تونسی.

* پ.ن: سالگرد دکتر شریعتی ست. مردی بزرگ که زمانی از زندگیم درست در اوج بازسازی نگرش گفتگوهای تنهایی اش را خواندم. به عبارتی بهتر با گفتگوهای تنهایی اش زندگی کردم! خدایش بیامرزد.

*پ.ن: و سالروز شهادت دکتر چمران است که زندگیش با همه تحولات و پیچ و تابها هنوز برایم شعف می آفریند. این را هفته ی پیش فهمیدم وقتی خاطرات غاده چمران را برای همکارم تعریف می کردم. چمران برای من الگوی خیلی چیزهاست. چمران برای من امید و انتظار و شور آفریده. قرین و غریق رحمت باد.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ف.ص

you remind me the halcyon days[قلب]