من خسته ام!

انگار خستگی قسم خورده که در من آشیانه کند! کاش می شد مثل خاک پای  چادرم آن را بتکانم!

تابستان هر سال تصمیم می گیرم که روزهایم جوری بگذرند که اول پاییز چیزی نمانده باشد از همه ی آنچه اذیتم می کند! هنوز تابستانم شروع نشده اتفاقات عین قطار ردیف می شوند!

23 تیر! 24 تیر! 27 تیر! 28 تیر!

سرم گیج می رود! امروز یک بار اگر پریسا نبود و بار دوم اگر درسا و پریسا نبودند ....

خواب از سرم پریده!

اشکهایم عین دانه های تسبیح یکی یکی می افتند! دل نازک شده ام! و زودرنج! عصبانی هم می شوم! به سرعت باد!

حتی در همین اتاق کوچک هم راه می روم و فکر می کنم آن قدر که از درد کف پاهایم، گذشت زمان را می فهمم!

.

.

.

 

ولی خدا را شکر! دنیا برقرار است و نفس ما در رفت و آمد!

/ 5 نظر / 5 بازدید
صاحبدل

سلام مائده جان طوری حرف ميزنی که کسی ندونه فکر ميکنه عمر نوحو داری عزيز دلم هنوز خيلی وقت داری برای خستگی تازه اول کاره بعدنها به اين روزا قبطه ميخوری يادآوری و خاطرات همين روزايی که ازشون ابراز دلخوری ميکنی برات شيرينه اميدوارم روز بروز اميد و شادابی بيشتری پيدا کنی مقاوم و پايدار باشی و سلامت نازنين مائده ، عزيزم هنوز خيلی خيلی زوده برای خستگی قربانت - صاحبدل

الهه آرانيان

خدارو شکر دنيا هنوز برقراره...

صاحبدل

سلام مائده جان خوبی عزيزم؟ تو هر چقدر هم بزرگ باشی عزيزی ولی بازم دخترم هستی بابايی جان مگه يه بابايی نميتونه چند تا دختر داشته باشه ؟ شاد و سلامت و موفق باشی نازنينم

عطيه

سلام منم خسته ام بيش از اون چيزی که فکرشو بکنی همه چيز گذشته و تموم شده همه چيز می گذره همه چيز.... اما نمی خوام اين خستگی منو از هم بپاشه نمی خوام و نمی ذارم...

مائده

سلام عطيه جان! ما نيز نگذاشتيم که خللی وارد شود. گذشته ها ما را درس می دهند! خوشحالم از اينکه با روزگار و درسهايش بزرگ می شوم!