خسته ام، خرابم، خرد

من برای ابراز درماندگی تنها همین سه واژه ی تیتر را بلدم!

امروز 23 آبان 90، به وقت حماقت یک نفر ، خسته ام، خرابم، خرد.

 

شاید به دور از ادب باشد توضیح این نکته،

ولی انتخاب واژه "نفر" تنها به علت همسانی آن "یک" با شتر است!

برای زهرا: بیشتر از تو من به گشت امروز عصرمان در گیشا نیاز داشتم. اعتراف بدی کردم؟

/ 1 نظر / 14 بازدید

اخ مائده چقدر حال منم خرابه این روزا نمی دونم چرا دارم اینجا و برای تو اعتراف می کنم مدتی که یاد گرفتم بی سر وصدا بشکنم و به رو نیارم خوب میشم اره خوب