عطش برای تو آورده ام ... هزار کوير

هزار چشمه ی من! هديه ی مرا بپذير!

/ 2 نظر / 5 بازدید
khasteh7

....«با من تشنه کويری می کنی ؟‌با من نديده آب ٬ اين همه خشکی چرا ؟!..... » سلام !‌بابا يه خواهش کردم بهم ياد بده چه جوری لينک بدم !‌اذيت می کنی ها !!!!!

کرگدن تنها

ای ابرهای يائسه باران بياوريد / کفر علف درآمده ايمان بياوريد