آنتی خواب

تازگیها زود و زیاد خسته میشم.

ولی به همین شدت هم با خوابیدن مشکل دارم.

میرم بخوابم و ساعتها بیدارم!

عین حسی که به غذا خوردن داشتم و دارم که مجبورم ولی خوشم نمیاد غذا بخورم.

همین حس رو به خوابیدن دارم!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مونا

منم دقیقا" همینطوریم ! واقعا" سخته ! بعضی وقتا آدم فکر میکنه نکنه مریضه و خبر نداره ... !

غریبه

اوصیکم به انگیزه های امیدوار کننده به زندگی