نقطه سر خط

دوستی عزیز دارم که وقتی می خواهد بگوید تمام شد می گوید نقطه اش را گذاشتم! بعد تمام شدن کارش ممکن است طول بکشد ولی به قول خودش می داند که نقطه اش را گذاشته!یا وقتی می خواهد بگوید بیا از یک چیز نتیجه بگیریم و ببندیمش، می گوید بیا نقطه اش را بگذاریم!


بیا نقطه اش را بگذاریم!

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا -ک

عالی بود ! تمام !