جای میخ

استاد گفت: به کسی گفتن به تعداد گناهات میخ بزن توی این تخته و به تعداد گناه هایی که ترک کردی میخ دربیار!

وقتی تخته بدون میخ شد، یه تخته ی سالم نشونش دادن و گفتن تخته ی تو با این فرق داره! هر قدر هم که عاری از میخ باشه!
استاد گفت زندگیت رو جوری بساز که جای وصله پینه روش نمونه! بعدا این جاها زندگیت رو ضعیف می کنه!


استاد آدم بزرگیه!

/ 1 نظر / 5 بازدید
ح

و اگه تو یه جا چند بار میخ زده باشی و در آورده باشی انقدر بی ریخت میشه که دیگه نشه بهش گفت تخته