22.gifامروز دانشگاه جشن داشتيم . گفتند به کسانی که اسمشان مهدی و مهديه و نرگس است هديه می دهند.يکی از دختر ها گفت:اسم من مهساست ولی توی خونه مهدی صدايم می کنند . همه کلی خنديدند. تو هم بخند!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید