عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

هیچ نمی گویم، آشنا و غریبه هایی که خوب ، دودوزه بازی می کردید و من هم بر آنچه می دیدم چشم می بستم و می گفتم اینان چنین نمی کنند. تو کج بینی!سعی می کنم فراموش کنم ولی هیچگاه نمی بخشم.

   + مائده ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۳٠
    پيام هاي ديگران ()