عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

فاتحه!

راست مي گفت. قمار بدي است. هر كار كني،قافيه را باخته اي!

بازي را چه به زور وارد شوي چه با علاقه بايد تا آخرش بروي. اين قانون است. هر چند هم....

پ.ن:

حالم خوب نيست. مادر دوستي فوت كرده. در شرايطي سخت.برايش سخت ناراحتم.

   + مائده ; ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٧
    پيام هاي ديگران ()