عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

چيزی نمی گويم . نه حتی تبريکی تا خودش را ببينم. هر چند به اين زودی احتمالا نخواهد بود.

(با اینکه می تواند فردا باشد.)

   + مائده ; ٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٥
    پيام هاي ديگران ()