عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

وقتی همه چيز خوب است آدم به خدا معتقد است.

وقتی همه چيز بد است آدم به خدا معتقد نيست.

 اول خنديدم به گريه کردن به اين آهنگ.

ولی انگار خودم هم . . .

   + مائده ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۳/٢۱
    پيام هاي ديگران ()