عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

در یک روز بارانی

و امروز درمیانه بررسی سیستم های ارائه خدمات سلامت و 
ارائه مقاله اپیدمیولوژی شکستگی های فک و صورت در ایران وجهان،
 27 ساله شدم!

به همین سادگی!

   + مائده ; ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()