عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

ارديبهشت هم دارد تمام می شود. همان طور که فروردين و اسفند و بهمن و دی و آذر و آبان و مهر تمام شدند. نمی دانم چرا از مهر تا به حال ماهها بی روح می گذرند و شايد قبلاْ هم بی روح می گذشته اند ماهها و من نمی فهميدم. اين روزها زياد به اين تفاوتها فکر می کنم. من نمی ديدم اين تفاوتها را يا قبلاْ نبودند اينها؟ نمی دانم ...

ولی به آن فکر می کنم.زياد هم فکر می کنم ولی بی نتيجه می ماند. آه!

   + مائده ; ٤:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()