عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

نیازهای تابستانی

گلوله ی برفی شده ام در میانه ی این تابستان

سرمایی عظیم دست و پا کنید قبل از آن که آب شوم و تمام.

   + مائده ; ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸
    پيام هاي ديگران ()