عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

خسته ام، خرابم، خرد

من برای ابراز درماندگی تنها همین سه واژه ی تیتر را بلدم!

امروز 23 آبان 90، به وقت حماقت یک نفر ، خسته ام، خرابم، خرد.

 

شاید به دور از ادب باشد توضیح این نکته،

ولی انتخاب واژه "نفر" تنها به علت همسانی آن "یک" با شتر است!

برای زهرا: بیشتر از تو من به گشت امروز عصرمان در گیشا نیاز داشتم. اعتراف بدی کردم؟

   + مائده ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۳
    پيام هاي ديگران ()