عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

بلور روح

گاهی فکر می کنم این گوگل باز و گودر و گوگل پلاس، احساسات آدم را دچار شکست ناشی از انبساط و انقباض می کنند!

داری یک عکس روحانی می بینی و نوتش را میخوانی. دلت آب افتاده .میرسی پست بعدی. خبر درباره ی یک جنایت انسانی ست. یا حتی یک جوک بی مزه! یا حتی این تیکه های بیادبانه ای که گاهی دوستان با افتخار به اشتراک می گذارند. یا حتی این پ ن پ های اپیدمیک!

 

یا برعکس! داری میخندی بعد از خواندن یک مطلب که یک هو عکس دردناکی روحت را تکان میدهد. تکان دادنی!

گفتم شاید مواظب باید بود. بیشتر! مراقب سرد و گرم شدن روح! حتی بیشتر از لیوان های بلوری.

   + مائده ; ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱٩
    پيام هاي ديگران ()