عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

آنتی خواب

تازگیها زود و زیاد خسته میشم.

ولی به همین شدت هم با خوابیدن مشکل دارم.

میرم بخوابم و ساعتها بیدارم!

عین حسی که به غذا خوردن داشتم و دارم که مجبورم ولی خوشم نمیاد غذا بخورم.

همین حس رو به خوابیدن دارم!

 

   + مائده ; ۳:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱۳
    پيام هاي ديگران ()