عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

هنر آن است که بميری قبل از آنکه بميرانندت

و

مبدا و منشا حيات آنانند که چنين مرده اند.

                    شهيد مرتضی

   + مائده ; ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٠
    پيام هاي ديگران ()