عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

حاضرم به عنوان شغل دوم گل نرگس (فقط ) بفروشم سر چهار راه!

night time is not so scary because we know that we are all alone in the dark 

   + مائده ; ۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
    پيام هاي ديگران ()