عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

سالگرد

دارد یک سال می شود از روزی که ما از روی بام مسجد دیدیمشان!

از روزی که حرفمان این شد که "حسین از آن امویان نیست".

دارد یک سال می شود از روزی که به یاد ١۴٠٠ سال قبل ترشان که تیر بر نماز حسین نشاندند، سنگ و چوب حواله ی عزادارانش کردند.

دارد یک سال از وحشی گری فتنه گران می گذرد. خدا اگر هدایت نمی شوند، مجازاتشان کند.

دارد یک سال می شود از روزی که عاشورایمان را صحنه ی حق و باطل کردند.

دارد یک سال می شود از روزی که خود بر وجودشان خط بطلان کشیدند و برابر حسین قد علم کردند و شدند ملت دین مدار! البته دین بر مدار شیطان!

دارد یک سال می شود...

خداوند در این یک سال رسوایشان کرد. امسال مردگان اموی بوی فساد می دهند.

 

پ.ن: نوری زاد کلا دوست داره تو دید باشه. چه با فیلم های بی سر و ته چه با نامه های بی سر و ته تر! که آهای ما این بودیم و آن بودیم! آقای محترم بودی بودیم گذشت.حالا چه هستید؟ آب آسیاب دشمن؟ امان از آزمایش.
خدایا ما را در این ازمایش یاری کن که سقوط نکنیم ....

   + مائده ; ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٥
    پيام هاي ديگران ()