عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

مرخصید!

آدم سر کار که می رود
آدم مدرسه که میرود
آدم هر غلط معمولی که می کند در زندگیش
می تواند مرخصی بگیرد چه استحقاقی چه استعلاجی
برود بخندد برای خودش که کار ندارد آن یک روز
کار اجباری ندارد آن یک روز
.
کاش می شد تصمیم گرفت از زندگی مرخصی گرفت و کاری نداشت از سر اجبار

دلم مرخصی می خواهد
طولانی
خیلی طولانی
آنقدر که اگر شد بازخریدم کنند.

   + مائده ; ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢۱
    پيام هاي ديگران ()