عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

شکست

عادت داشتم به این رفتارش!

سرد، دور، خصمانه، طلبکارانه، و گاهی بی ادب!

اینبار اما با همه علمم به این برخوردش، دلم شکست!

بدجور.

   + مائده ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱
    پيام هاي ديگران ()