عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

فیلم

چشمهایم را دوست ندارم! چون برعکس کلماتم و صدایم و عکس العمل های دیگرم اصلا بازیگران خوبی نیستند در حین درک مصیبت.

اشک هایشان کار را خراب می کند!

اگر نبینند مرا می توانم خوب تسکین دهم با کلمات و صدایم ولی کسی که ببیندم می فهمد آن قدر ها هم محکم نیستم!

پ.ن: باب قیاس باز شده! می بینم!

 

 

 

   + مائده ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٠
    پيام هاي ديگران ()