عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

در سالگرد 21 ام امام راحل

حالا سید حسن جواب تمام طرفداریهایش از منافقین و مخالفین رهبر فرزانه ی انقلاب را شنید!


جناب آقای سید حسن خمینی شما را اگر به خاطر نوه امام بودن سالها احترام کرده اند، لحظه ای اگر از خلف صدقش جدا شوید، هیچ جایگاهی ندارید در میان امت! هی فریاد نزنید که امام فقط 20 سال است که کنارما نیست! احترام خانواده امام چه شد!؟!
بپرسید چه کردند بیت امام که حالا وقتی می آیند مردم شعار مرگ بر منافق می دهند و یادشان می آورند که اهل کوفه نیستند تا علی تنها بماند!

 

پ.ن: کسی گفت فهمیده چرا نوه پیامبر را کشتند پس از سی سال! آدم تعجب می کند از بلاهتی که حسین معصوم را با حسن خمینی یکی می کند! 

پ.ن: حضرت آقا هم فرمودند که امام را به خاطر تند دانستن برخی مواضعش تحریف نکنید! این جواب همان افرادی که می گفتند امام را خشن نشان ندهید! و یادشان می رفت که امام با کسی سر اسلام شوخی ندارد!

 

   + مائده ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٤
    پيام هاي ديگران ()