عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

توصیه های یک پزشک

حتی به شوخی هم به کسی نگویید به من چه! چون هیچ چیزی آدمی را که این جمله را شنیده قانع نخواهد کرد که منظور شما شوخی بوده!

* حالا فکر کنید به جای شوخی خیرخوهی کرده باشید! اگر توانستید این را اثبات کنید نوبل هم بهتان می دهند!

   + مائده ; ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱۸
    پيام هاي ديگران ()