عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

تناقض تصور

تصور بعضی چیزها از خودشان دردناک تر است! چون می دانی که اگر در اتفاق افتادنشان خواهی مرد ، اینجا دردش را می فهمی(با تصور کردن) ولی حق نداری بمیری! این جدال ماندن دردش خیلی زیاد است!
آن قدر که آدم حتی با دست راست راهنما بزند!

   + مائده ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٧
    پيام هاي ديگران ()