عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

باش!

خیلی خوب است که به یکی بگویی " چه خوب که هستی." ولی خیلی بد است که به یکی بگویی "باش!"
یا در انتهای زورگویی این را می گویند یا در انتهای عاشقی!
هر دویش به یک اندازه ویرانگر است!
و البته نخواستنی!

   + مائده ; ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۳۱
    پيام هاي ديگران ()