عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

                بوي سيب

 

عقل مي گويد بمان .عشق مي گويد برو و اين هر دو , عقل و عشق را خداوند آ فريده است تا وجود انسان در حيرات ميان عقل و عشق معنا شود, اگر چه عقل نيز اگر پيوند خويش را با چشمه خورشيد نبرد, عشق را در راهي که مي رود تصديق خواهد کرد . آنجا ديگر ميان و عقل و عشق فاصله اي نيست .                                                                                        شهيد مرتضی                                                                                                                                                        

 

 

 

   + مائده ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
    پيام هاي ديگران ()