عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

پست 368

آرام باش!

آرام آرام می گذرد! ولی می گذرد!

بالاخره یادمان می رود! خیابان ها را! لحظه ها را! مسافت ها را!

خوانده ام که یادمان می رود! حتما قانون است که نوشته شده! استقرایی هم که باشد جواب داده که بسطش داده اند! این بار هم جواب می دهد!

دردش هم یادمان می رود!

این یک بار قانون "نه اینطور نیست" صادق نیست!

اشتباه نبود! اشتباهی بود!

یکبار جایی خواندم که: "هیچ چیز زندگی آن قدرها راحت نیست که فکر می کنی!"

    پ.ن: گمان نمی کنم اعتقاد داشته باشی چیزی به اسم سرنوشت اجتماعی هست.نه، تو به چنین چیزی اعتقاد نداری.خوب، پس چی؟سو استفاده از اطلاعات؟ مصیبت کامپیوتر؟

خداحافظ گری کوپر//رومن گاری//سروش حبیبی

     پ.ن: کامیو ایمان داشت و ایمان کوه را از جا می کند!

روانکاو// ماشادو دآسیس//عبدالله کوثری

     پ.ن: برای صداقت هیچ چیز موثرتر از ترس نیست.تمام وجودش را در آن نهاده بود.یا حضرت جرجیس این حرفها را از صمیم دل گفته بود.....یا حضرت جرجیس نکنه حقیقت داشته باشه!


خداحافظ گری کوپر//رومن گاری//سروش حبیبی

    پ.ن: ای هوراسپ! بنویس،بنویس،بنویس! فردا را به شکل فردا بنویس!

فردا شکل امروز نیست//نادر ابراهیمی

   + مائده ; ۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۳
    پيام هاي ديگران ()