عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

به یاد آزاده ای که کاخ سفید شهادت داد بر بزرگی اش (2)

١. به روال سالهای قبل حاج آقا صدیقی سخنران ١٠ شب اول هیئت ما هستند (هیات الزهرا دانشگاه شریف) و وقتی حاج آقا می رن بالای منبر قبل از سخنرانی قسمتی از سخنرانی های رهبر رو پخش می کنیم و با هم می شنویم! (ابتکار زده بودن بچه ها!‌حاج آقا هم تایید کردن!‌بچه ها کلی ذوق کردن واسه ابتکارشون!)

دعاهایی که برای سلامتی رهبر میشه رو،‌امسال بلند تر آمین می گیم و مثل همیشه می گیم:"  خدایا هر کی به انقلاب و رهبر و ملت ما نظر سو داره اگر هدایت نمیشه نابودش کن."‌

٢.برای دوستانی که در این محیط و در فیس بوک گفته بودند که آگاه سازی مقدم بر موضع گیری است، نامه ای را اینجا می گذارم که در آن کروبی خودش به تشریح کرده های منتظری پرداخته و انها را محکوم کرده! اتفاقن چون تا حدودی هم شرح ما وقع است بد نیست دوستان بخوانند تا آگاه شوند که ساده لوحی منتظری شرفی برایش نیاورده بود که حالا بخواهند با فرزانگی دیگران تاخت بزنندش!

منتظری در این چند سال از کرده اش برائت نجست ولی کروبی از او حمایت کرد و در مرگش بی تابی! مانده ام که دنیا آدم را تا کجا می برد!

متن نامه

 

پ.ن: بعد از مدتها برایم لینک فال حافظ فرستاده بود که : اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست// حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم!

تو بودی برای چه کسی می فرستادی این بیت را؟

   + مائده ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۳
    پيام هاي ديگران ()