عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

............................................................! ...............! ............!

.................................................................! ....................!

..............................................،.............................................! ....................!

...............................!؟! .....................................! .............................!

........................! .................   ....

...............! ...............................................! ......................! ............!بیشتر!

پ.ن: بقیه اش بر حسب شرایط پیش آمده حذف شد! از آن چند نفر که نظر دادند ممنونم!

   + مائده ; ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٦
    پيام هاي ديگران ()