عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

... و مادری که پرواز کرد

 

مادری که در تمام عمر پرواز یاد می داد، پرواز کرد تا باز بیاموزد که پرنده مردنی ست، پرواز را به خاطر بسپار!

عروج روح مادر دوست عزیزمان سرکار خانم سمانه آقازاده را به سوگ می نشینیم. 

نه ، او نمرده است .
نه او نمرده است که من زنده ام هنوز
او زنده است در غم و
شعر و خیال من
میراث شاعرانه من هرچه هست از اوست
کانون مهر و ماه مگر میشود
خموش        

                                                                                                 (شهریار)

 

 

روحش شاد.

 

 

 

 

   + مائده ; ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/۱٠
    پيام هاي ديگران ()