عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

اشک عصاره حيات انسان است. آن گاه که در آتش عشق می سوزم

يا در شدت درد می گدازم و سراپای وجودم لطف می شود عشق می شود

سوز می شود عصاره وجودم در قالب زيبا ترين چيزها  اشک بيرون می ريزد.

                                                                                      شهيد دکتر مصطفی چمران

 

   + مائده ; ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٧
    پيام هاي ديگران ()