عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

ما هم مسئولیم! (کلنا راع!!)

این چند روز چندین بار بحثی در دانشگاه و نت پیش آمده و آن اینکه به نظر دوستانی که با آنها بحث می کردم تمامی بی سوادی فارغ التحصیلان دانشگاه به استادان برمی گردد و جزوه گویی و کار نکشیدن از دانشجوها!

من تا حدی موافقم ! اما یادمان نرود ما دانشجو شده ایم؛ گذشت آن دوره ای که اگر معلم صفحه صفحه درس نمی داد موظف نبودیم به خواندن! گیریم استاد جزوه گفت و ما نوشتیم و گفت از همین جزوه امتحان می گیرم ما که باید درس بخوانیم از روی منابع!

با هر دانشجویی که اینجا را خواند هستم : چند بار از اینکه استاد از جزوه اش امتحان می گیرد خوشحال شدیم؟! حتی چند بار خواستیم از استادمان که این کار را بکند؟!

چرا خودمان را گول می زنیم! چرا تا این حد دچار فرافکنی شده ایم؟ بعد فردا که فارغ التحصیل شدیم و هیچی بلد نبودیم دو حالت دارد: یا به استادانمان بد و بیراه می گوییم و در کارمان ناموفقیم! یا اینکه یکهو به طور مادرزاد دانشمند می شویم و در هر کاری وارد آن هم اعتماد به نفس! خدا به این حالت دوم رحم کند که میشود ساختمانهای داغون و غیرمستحکم یا درآوردن پدر بیماران و ...!
یادمان باشد که این دنیا را با این دو حالت طی کردیم، فردایش را چه؟

نمی گویم کتابهای انگلیسی بخوانیم ولی بیایید یکبار هم که شده درسها را از روی یک منبع فارسی هم که شده بخوانیم! نمی گویم همیشه آخرین مقالات موجود را بخوانیم ولی ماهی یک مقاله در ارتباط با یکی از درسهایمان بخوانیم. بیایید به خودمان رحم کنیم. که خودمان فردا قرار است از همدیگر خدمات دریافت کنیم! شاید این طوری این نشود که اگر درب دانشگاهمان را به قول دکتر کوشکی یک ماه ببندند آب از آب توی ممکلت تکان نخورد! ولی راستش ایشان هم اغراق کردند. حداقل من اطرافم می بینم کسانی را که یک ماه که نه یک هفته نیامدنشان به دانشگاه روند تحقیقات را عقب می اندازد.تحقیقاتی که حالا در زمینه سلول بنیادی عملی شده و استفاده درمانی یافته!

پ.ن:
خداکند پایان نامه ما هم زودتر عملی شود تا ما هم کمی دین خود را ادا کرده باشیم!
۲.به عنوان یک منبع آگاه اما شناس:
    امروز شنبه ۷ اردیبهشت ماه قرار بود فرم های عضویت در فعالیتهای پژوهشی مرکز حقیقات دندانپزشکی در اختیار تمام دانشجویان قرار گیرد!
و باز هم محض اطلاع دوستان عرض می کنم که تمامی دوستانی که مایل به انجام تحقیقات نباشند هم می توانند از کتابخانه مرکز و سایت آن استفاده کنند.
به زودی هم ساعات حضور اعضای هیئت مدیره در مرکز در بوردهای دانشکده اعلام خواهد شد! (این رو اینجا نوشتم چون از قرار هم دانشکده ای های زیادی اینجا را می خوانند!)

   + مائده ; ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٦
    پيام هاي ديگران ()