عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

ما آویزان شده ایم!

برداشت من از آنچه مدتی در یک سری وبلاگ و ...نیوز خوانده ام این است که رادیو جوان:

·         آویزان شده است!!! به مقدسات تا پایین نیندازندش! ولی نمی دانم چرا من قبلش یاد " حبل المتین" می افتادم. به گمانم داشتیم به این ریسمان چنگ می زدیم. برای کسب سرافرازی!

·         خلاف شرع هایش را زیر بال قرآن آورده است تا مورد گیر قرار نگیرد! چرا قبلش فکر می کردم:  نگرش جدید به مقوله دین جوانان را جذب می کند به دین!

·         در صدد براندازی نظام است!!! وای چه اشتباهی می کردم که به گمانم انتقاد سازنده بود و ریزبینی در راه پیشرفت لازم!

·         در صدد ایجاد لحظات پر از گناه است! نمی دانم چرا قبلش نگاهم به شادی هایی که ایجاد می کردند این بود که دارند جوان را نشاط می بخشند! تا انرژی پیدا کند برای کار!

·         مدیرش  ناتوان است در کنترل مدیران گروهها و برنامه سازان! نمی دانم چرا قبلش آنچه می دیدم را  به پای  حُسن مدیریت و موفقیت می گذاشتم در اداره امور! و حتی تر در جاهایی که مسئولیت داشتم سعی می کردم این شیوه را به کار ببرم!

·         موج خارج از شئونات نظام و دین است! ! وای که چه روزهایی که با این موج شروع شده برایم! ولی چه موجی بوده که گناه را حتما به نام آیت الکرسی به خوردم داده! عجب تیزهوشی دارند این مزدوران داخلی در توهم زایی! خلاف را به نام قران به خوردم داده اند! چه توهمی!!!

چه فکرهایی می کردم! چه خوب این وبلاگ ها و سه نقطه نیوزها هستند که من را از اشتباه درآورم! چه اشتباهی می کنم من در انتخاب رادیوی محبوبم! 

من همدر پايان از صاحبان وبلاگهاي جوانان در رادیو جوان شنیده می شوند و در به در و بیراهه تقاضا دارم برداشتهاي خود را از بيانات اين چنيني صاحبان انديشه به رشته تحرير در آورند!

   + مائده ; ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۳٠
    پيام هاي ديگران ()