عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

با تاخير ولی به مناسبت روز دانشجو!

بچه های رشته های علوم پزشکی دانشگاه شاهد میزبان بودند! میزبان برای وزیری که خود عضو هیئت امنای دانشگاه است!
وزیر محترم بهداشت!

با همه بحثهای این دو سه روزه اصلا کاری ندارم! به اینکه کی دعوت کرد، مدیریت برنامه چطور بود و ....
تمام آنچه باید می گفتیم را به عالیجنابان خاکستری اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل دانشجویان ( که دانشجو نیستند گفتیم!) و آنچه دوستان باید می فهمیدند تا اگر سوال پیش آمد ، در خدمتشان باشیم برای جواب، را هم به بورد ستون آزاد دندانپزشکی،زدیم!

اما دلیل نوشتن این بود، که بگویم آمدند! بالاخره یک نفر از هیئت امنای بلند مرتبه دانشگاه به دانشگاه آمد! (هیئت شامل : ریاست جمهور، وزیر بهداشت، وزیر علوم هم می شود!) قول دادند! زیاد! ولی حرفهایی هم زدند که عجیب بود! گفتیم حقوق اینترنی ما یک پنجم بقیه است، گفتند: آنها کشیک دارند! دندانپزشکی ها؟؟؟؟؟
احتمالا روحشان کشیک می دهد!
گفتیم جلسه هیئت امنا تشکیل نشده در این سه سال دوره نهم! گفتند ما خودمان تشکیل داده ایم! بدون اعضای دانشگاهی اش؟ در محلی غیر از دانشگاه!!!
پس مشکلات را از کجا دیدید که برطرف کنید!
گفتیم بودجه بدهید که وسایل در حال فرسایش را عوض کنیم! گفتند بگویید رئیس دانشگاهتان بیاید از ما  و ریاست جمهور بگیرد تا تمام نشده! مگر این جا صف شیر است که بیاید تا تمام نشده! باید بودجه بر حسب نیاز تقسیم شود!
قول دادند رئیس جمهور به دانشگاه بیاید! ما هم چنان امیدواریم! مثل همین سه سال پیش!
البته دوره قبل جناب آقای خاتمی آن آخر دوره آمدند، ولی به دانشگاهی خالی شد از دانشجو و قفل کمدها را شکستند که بمبی نباشد و بدون تقبل خسارت قفل های شکسته را گذاشتند تا دانشجو ها باز هم هزینه بدهند از نمی دانم کدام پول!

حالا از الان برویم پولهایمان را جمع کنیم که اگر باز هم اینجوری آمدند در کمدهایمان باز نماند!

   + مائده ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٢
    پيام هاي ديگران ()