عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

يک نفر امروز می گفت:

گفتم زقيدش يابم رهايی    ليکن چو آهو سر در کمندم

بعدش هم گفت:

بی وفايی رسم روزگار نيست. رسم آدمهايی است که خودشان را بزرگ ميداانند.حالا هستند يا نيستندش بماند. الحق رسم قريبی است!

   + مائده ; ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران ()