عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

a million dollar baby

بدجوری هوس کرده ام که یک فیلم را برای بار nام ببينم:

A million dollar baby

You can't just tell them to forget every thing you know. You gotta make them to forget it.Make them so tired until they only listen to u. Only hear your voice. Only do what u say & nothing else. Show them to keep their balance. … And then u gotta show them all over again. Over & over and over. Until they think they are born that way

   + مائده ; ٩:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٥/٩
    پيام هاي ديگران ()