عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

امروز ۴ ارديبهشت!

امروز ۴ ادریبهشت تولد رادیو مبارک بود!

امروز ۴ اردیبهشت کلاس طنز عالی بود!همه با هم شعر می گفتیم!

امروز ۴ اردیبهشت استاد شیرینی دادند! به خاطر برنده شدن در شکرخند نهم!

امروز ۴ اردیبهشت دکتر اسلامی گفتند که یک ماه دیگر از شر براکتها خلاص می شوم!

استاد ختایی گفتند به علمی نوشتن طنز ادامه بده!خودشان هم نمونه ای برایم از کارهای خودشان خواندند!

امروز ۴ اردیبهشت استاد ختایی دم در کلاس گفتند هفته پیش دندون آوردی حتما این هفته دست و پا آوردی!

امروز ۴ اردیبهشت بنفشه رافعی گفت : امیدواریم هیچ رادیویی موسوم نشود!!(ر.ک به اطلاعیه وزارت ارشاد درباره رادیویی موسوم به جوان!)

امروز ۴ اردیبهشت کلی گفتم حیف! چون:

فردا ۵ اردیبهشت شب شعر ترانه برگزار می شود از طرف رادیو و من کلاس دارم. استاد نادر ختایی گفتند ساعتش را درست می کنند!

فردا ۵ اردیبهشت نبا جلسه دارد.

فردا ۵ اردیبهشت کلی آدمهای باحال می یان شب شعر و من نیستم! و بر و بچس رادیو!

فردا ۵ اردیبهشت می رویم حرم عشق.به امید خدا!

فردا ۵ اردیبهشت : السلام علیک یا علیک یا علی بن موسی الرضا

   + مائده ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٤
    پيام هاي ديگران ()