عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

۲ تا جمله:

۱-اگر کارهای خوب انجام دهی و موفق باشی مردم تورا خود خواه خواهند خواند.با اين حال کارهای خوب انجام بده.

۲-چيزهايی که پس از سالها کوشش می سازی ممکن است يک شبه نابود شود.با اين حال در فکر ساختن باش.

   + مائده ; ٥:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٢٠
    پيام هاي ديگران ()