عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

امروز و امشب!

امروز:

امروز هم روز جالبی بود.از صبح و امتحان سخت پریودنتولوژی که بگذریم امروز follow اول بیمار پروتزم بود.بعد هم رفتیم بانک اعضای پیوندی.یه کار جدید گرفتم. کلی علمی!

باید کارای هماهنگی بقیه گروه ها را هم انجام بدم!
اطلاعات دکتر ن در مورد دکتر خ یه کم مغشوشم کرده.

دکتر خ هم کلی کار دارد برای انجام دادن.گفت حافظه بد به دلیل ورودی زیاد است.گفت خوب نیست ولی نمی شود کاری کرد.راست می گه.نمی شود کاری کرد.

زهرا هم امتحاناتش داره تموم می شه. معلم ادبیات باید برایش بگیرم.

فردا هم آخرین امتحان بچه هاس! مراقبت دارم.از شنبه هم کلاسهایشان شروع می شود ولی من تا ۵ بهمن امتحان دارم.

بعدش هم کارهای پایان نامه ام و کارهای علمی ناشی از جلسه امروز! تا ۱۵ بهمن!

قرار است با بچه ها برویم شیراز. همایش!

دلم می خواست مشهد بروم. ولی اردوی تشکیلاتی و ....

امتحانات هم که همزمان با بخشها شده! هنوز کارهای اندو تمام نشده! دندان مولر کم آورده ام!

امشب:

اتفاقات امشب آن قدر عجیب بود که ...
هنوز باور نکرده ام.کاش سادگی او و رمانتیک بودنش کار دستش ندهد.من هم نگرانش شدم. می دانی ما با هم احرام بستیم و با هم طواف کردیم.در همان طواف بیش از ۴۰ قدم با هم راه رفتیم.در همان سعی و صفا چند متر با هم راه رفته باشیم خوب است؟ دلم شور می زند.کاش یا همه چیز جور دیگری باشد.یا کاش او عوض شده باشد.از ترم پیش تا الان. ۱۸۰ درجه!

(اوی اول و دوم فرق دارند!)

پ.ن:
قد ۲ هفته بزرگتر شدم!
فد ۲ هفته دیگه هم بزرگ تر تر می شوم!!!
قد ۲ هفته موبایلم را جواب نمی دهم.(فعلا)به بهانه ی امتحانات! ولی خاموش نمی کنم یه وقت ممکنه مریضام زنگ بزنن.مشکل داشته باشن.
قد ۲ هفته وقت دارم درس بخونم و بعدش قد ۲ هفته باید جفت پا بپرم تو دهن مقاله هام!
قد ۲ هفته کلی آدم از دستم شاکی شدن.قد ۲ ‌هفته دیگه هم روش!
قد ۲ هفته کلی سر ناسازگاری داشتم با خیلی ها. نمی دونم شاید بیشتر از قد ۲ هفته روش!
قد ۲ هفته اندو نرفتم! ولی باید شنبه بروم!
قد ۲ هفته حرف را گذاشتم تو سطل!!!! قد کلی هفته هم میاد روش از این به بعد!

   + مائده ; ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
    پيام هاي ديگران ()