عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

تسنیم

من امروز ترسیدم.برای دوستم.برای خودم. از این زندگی که گفته بود چاره ای نداری جز مواجهه با آن.

دلم یک بغل ستاره می خواهد. دلم می خواهد روی پشت بام زندگی کنم. کاش یک بغل ستاره کفایت کند. آرزو با دعا فرق دارد.نه؟

پ.ن:

اینجا قرار گذاشتیم مطففین را حفظ کنیم:

www.tasnim.parazit.ir

و مزاجه من تسنیم.عینا یشرب بها المقربون.

   + مائده ; ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٧/۱٠
    پيام هاي ديگران ()