عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

بايد....

سرد باش و خاموش.

همچون کوه.

بعد التحریر:

کتابی خواندم. در آن نوشته بود: هیچ توضیحی داده نمی شود که چرا اندیشه ای که کمتر" متعهد " است، لزوما پست تر است.

یاد بحثهای خودمان افتادم.و اینکه تو هم برای این سوال هیچ وقت جوابی نداشتی.

این را نوشتم که بگویم:" ناراحت نباش.جواب ندادن و کم آوردن در این یک مورد تنها مشکل تو نیست."

   + مائده ; ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٢
    پيام هاي ديگران ()